Babilon / Babylon 
Cieszyńska / Těšínská 
Danse macabre 
Darmodziej / Darmoděj 
Dolna Ligota / Dolní Lhota 
Dopóty żyję dopóki śpiewam i gram / Dokud se zpívá ještě se neumřelo 
Dzień pierwszy / A byl den prvý 
Dzikie konie / Divoké koně 
Gaudeamus igitur 
Gdy będę starym panem / Starý muž 
Gdy jutro skoro świt / Zítra ráno v pět 
Gradobicie / Krupobití 
Gwiazda / Hvězda 
Jacek 
Jaskółko fruń / Vlaštovko leť 
Kiedy odwalę kitę / Až to se mnu sekne 
Kobiety / Ženy 
Kometa / Spatřil jsem kometu 
Koszulka / Košilka 
Litania u schyłku wieku / Litanie u konce století 
Małgosia / Mařenka 
Margot / Margita 
Marsz eskimosów / Pochod eskymáků 
Mikimauzoleum / Mikymauz 
Milionerzy / Milionář 
Młodziutka poetka / Mladičká básnířka 
Moje smutne serce / Moje smutné srdce 
Muzeum 
Mysz pod koniec lata / Myš na konci léta 
Na bruku za teatrem / Na dvoře divadla 
Najpierw gwiżdżą potem kamienują / Dál se háže kamením 
Never more 
Nic nadzwyczajnego / Nic moc 
Noworodek / Novorozeně 
Ostrawo / Ostravo 
Pastuch / Hlídač krav 
Petersburg / Petěrburg 
Piekło i raj / Peklo a ráj 
Płonę / Planu 
Pod drzwiami / Před dveřmi 
Podziemne źródła / Podzemní prameny 
Przewieź mnie, przyjacielu / Převez mě, příteli 
Przygnębienie / Dlouhá tenká struna 
Robinson 
Samotna / Opuštěná 
Sarajewo / Sarajevo 
Sędziwój / Sudvěj 
Siostrzyczko ze szpitala / Sestřičko ze špitálu 
Stodoły / Stodoly 
Szalona Małgosia / Bláznivá Markéta 
Trzy wróżki / Tři sudičky 
Wciąż brak mi ciebie / Ještě mi scházíš 
Weselna / Svatební 
Wędrowni kuglarze / Potulní kejklíři 
Wielka woda / Velká voda 
Zapusty / Masopust 
Zatańcz dziś / Zatanči 

 

Dziękuję / Děkuji 
Kołysanka / Ukolébavka
Lilie
Listy / Dopisy 
Martina
Ostatni / Poslední 
Psalm 120 / Žalm 120
Słówka / Slovíčka
Wątpliwości / Pochyby
Wrzesień / Září
Z tomu Krylias i Odysea / Za sbírky Krylias a Odysea 
Zapachy / Vůně

Beltine
Czarodziejka / Čarodějka  
Dies Irae
Furmani / Formani 
Godula / Hodovnice 
Grejcie że mi, grejcie / Hrajte že, mi hrajte
Huczy góra / Hučí hora
Chłapcy se strzelbiczki bruszóm / Chlapci drobnú ocel brúsá 
Choćbyście mnie zabili / Vy vsetinští páni?
Już rak nie załamuj / Nezalamuj ruky
Już słoneczko w górze znika / Už sa slunko  
Kolybej se / Kolébaj sa 
Marzanna / Morena 
Na łąkach / Na loukách 
Na trowniczku za grodziskym / U Hradišťa
Nie męcz mnie dziewczyno / U miléj
Ogrzyj pola, słónko
Padaj deszczu / Padaj dešču
Pod jaworem / Pod javorem
Stare konie / Staré koně
Stoji kościół kamiynny / Stojí kostel kamenný 
Świynty Jón / Svatojan
W górach / Na horách 

Wiosna / Vesna
Zaczaruję ten świat / Ze země
Zbujnicki zwyrtek / Zbojnicky zvrtek

Żegnaj, góro / Sbohem horo

Razem / Together / 
Tańczyłabym / I would dance

Cosmo$trend / Cosmo$hop
Kobiety / Ženy
Lolita
Zaklinacz deszczu / Obchodník s deštěm


Z Petrem Hruškou (Brno)


Z Radovanem Lipusem (Sobotka)

 

Petr Hruška
Marzanna Bogumiła Kielar
Pavel Kolmačka
Radovan Lipus
Martin Reiner
Andrzej Sosnowski
Bogdan Trojak| strona główna | aktualności | biografia | poezja | proza | piosenki | przekłady | forum |

© Renata Putzlacher a autoři - 2005